"Geppetto in Spring" - Final Year Performance / Slutproduktion

VÄRLDSPREMIÄR PÅ HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK!

(FOR INFORMATION IN ENGLISH, SCROLL FURTHER DOWN!)

"Gepetto in Spring" är specialskriven för avgångsklassen på Musikalutbildningen 2010, på uppdrag av vår regissör tillika konstnärlige ledare för Musikalutbildningen, Vernon Mound.


Kompositör och textförfattare är irländaren Conor Mitchell, en av de mest omtalade musikalkompositörerna i Europa just nu.

Han har vunnit flertalet utmärkelser för sina verk vid stora festivaler i England och Irland samt New York City Musical Theater Festival. Hans revolutionerande syn på musikal som uttrycksmedel, med sitt unika musikaliska språk, tungvikt på det dramatiska spelet och, i vårt fall, teman som kan härledas till såväl de gamla grekdramerna som Strindberg och Sarah Kane, har han skapat något som musikal-Sverige aldrig har sett på en scen.

Vi är otroligt stolta över att kunna ha engagerat honom vid skolan, då han samtidigt jobbar på flertalet beställningsverk för LAMDA (senast "The Rosen Street Protest" som spelats under mars 2010) samt readings vid The Royal Court i London.


"Gepetto in Spring" är något av en modern fabel, där publiken följer Dottern som återvänder till sin hemstad, en by i norra Sverige, för att begrava sin nyligen avlidna pappa. Med sig har hon sin handikappade son. Vi får följa Dottern i mötet med hennes fars vårdare, hennes barndomsvänner som hon övergivit, och personal på det lokala sjukhuset där hon hoppas kunna bota sin son från hans medfödda förlamning. Samtidigt måste hon konfrontera och göra upp med minnet av sin alkoholiserade far. Han var urmakare, ett yrke som gått i arv i familjen.

Vi kommer att framföra stycket på svenska.


PRODUKTIONSTEAM:

Kompositör och textförfattare: Conor Mitchell

Svensk text: Camilla Sörman (under handledning av Linnea Sjunnesson och Fredrik Fischer)

Regi: Vernon Mound

Regiassistent: Per Eltvik

Koreografi: Anthoula Papadakis

Musikaliskt ansvarig: Johan Siberg

Scenografi och kostym: Chris de Wilde


ROLLISTA:

Dottern: Rebecka Pershagen

Syrsan: David Krafft

Tonfisken: Elisabeth Hammerböen Rustad

Räven: Sleiman Aoun

(samtliga är elever i avgångsklassen)


Katten: Camilla Sörman (gäst)

Hennes Fars Ande / Sonen: Filip Pachucki
(masterstudent från Teaterhögskolan i Helsingfors)

PREMIÄR 19 MAJ KL 19.30
PÅ HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK I GÖTEBORG

ÖVRIGA SPELDATUM:
Tor 20 maj kl 19.30
Fre 21 maj kl 19.30
Mån 24 maj kl 19.30
Tis 25 maj kl 19.30
Ons 26 maj kl 19.30
Tor 27 maj kl 19.30

BILJETTBOKNING:
http://www.hsm.gu.se/aktuellt/konserter/Geppetto_in_Spring__2010_/

VARMT VÄLKOMNA!

____________________________________________

'Gepetto in Spring "is written specifically for the graduating class in Musical Theatre of 2010, commissioned by the artistic director of the Musical Theatre Department, Vernon Mound.


At present, composer and lyricist, Irishman Conor Mitchell, is one of the most talked about creators of musical theatre in Europe.

He has won several awards for his work at major festivals in England and Ireland, and also at the New York Musical Theatre Festival. His revolutionary approach to musical theatre and expression, as well as his unique musical language, emphasizes the dramatic storytelling. In "Gepetto in Spring", themes can be traced to ancient Greek dramas, Strindberg and Sarah Kane. Mitchell has created a truly unique piece of a sort never before seen on a Swedish stage.

We are incredibly proud to have him as our composer, as he is simultaneously working on several commissions for LAMDA (most recently "The Rose Street Protest" performed in March 2010), and readings at the Royal Court in London.


"Gepetto in Spring" is something of a modern fable, where the audience follows The Daughter who returns to her hometown, a village in northern Sweden, to bury her recently deceased father. With her, she has her disabled son. We follow her meetings with her father's nurse, the childhood friends she abandoned when she moved away, and staff at the local hospital where she hopes to cure her son's congenital paralysis. At the same time she must confront and come to terms with the memory of her alcoholic father. He was a clock maker, a profession passed down within the family.

We will perform the piece in Swedish.


PRODUCTION TEAM:

Composer and lyricist: Conor Mitchell

Swedish words: Camilla Sörman (under guidance from Linnea Sjunnesson and Fredrik Fischer)

Director: Vernon Mound

Assistant Director: Per Eltvik

Choreographer: Anthoula Papadakis

Musical Director: Johan Siberg

Set Design and Costumes: Chris de Wilde


CAST:

The Daughter: Rebecka Pershagen

The Cricket: David Krafft

The Tuna: Elisabeth Hammerböen Rustad

The Fox: Sleiman Aoun

(All are students in the graduating class)


The Cat: Camilla Sörman (guest)

The Memory of her Father / The Son: Filip Pachucki (Masters student from the Theatre Academy in Helsinki)

PREMIERE 19 May at 7:30 pm
THE UNIVERSITY OF STAGE AND MUSIC IN GOTHENBURG

OTHER PERFORMANCES:
Thu May 20 at 7:30 pm
Fri May 21 at 7:30 pm
Mon 24 May at 7:30 pm
Tue 25 May at 7:30 pm
Wed. May 26 at 7:30 pm
Thu 27 May at 7:30 pm

ONLY 7 PERFORMANCES!

Ticket reservations:
http://www.hsm.gu.se/aktuellt/konserter/Geppetto_in_Spring__2010_/

Welcome!