Masarykovi historici

KLUB MASARYKOVI HISTORICI

je studentská organizace, na níž se p...odílejí studenti Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Naší snahou není jen zlepšení kolegiálního života na Historickém ústavu Filozofické fakulty. Pomocí mimoškolských aktivit i úzké spolupráce s vyučujícími se snažíme zkvalitnit, zpřístupnit a učinit studium historie mnohem atraktivnějším. Snažíme se vytvořit prostor pro diskuzi a větší interaktivitu, nejen mezi studenty, ale i mezi studenty a vyučujícími. Klub by měl být zastřešujícím prvkem, kde by se mohli studenti i vyučující setkávat na civilnější úrovni a tím budovat lepší provázanost v rámci Historického ústavu. Slibujeme si od toho přínos nových poznatků, odbourání komunikačních bariér v seminářích a možnost celkově se realizovat v rámci dění na Historickém ústavu s možným přesahem i do profesního života. Klub by měl být jakousi tribunou, či společným projektem, na kterém se mohou podílet stejnou měrou nejen všichni členové Historického ústavu ale i příbuzných oborů, pokud budou mít zájem.

Konkrétní aktivity:

- Pořádání exkurzí.
- Při vzájemné kooperaci s kolegy z odlišných studijních oborů např. archeologie, muzeologie, religionistika, Nadační fond atd., vytvářet projekty v rámci MU. Např. výstavy, projekce, vzpomínkové akty k příležitostem památných dnů našich dějin a jiné.
- Pro stmelení studentské komunity a vzájemné poznání se, pořádáme každoroční Historickou párty v dobových kostýmech a obnovili jsme Pasování prvního ročníku historie. (To k velké radosti starších studentů i vyučujících.)
- Vzájemná pomoc a rada při studiu, zejména kolegům z prvních ročníků. Pro ty každoročně pořádáme v podzimním semestru „Setkání s prváky“ kde mají možnost se dozvědět o tom, co je ve studiu čeká. Civilnější forma setkání je přístupnější jejich dotazům, na které odpovídají zkušenější spolužáci.
- Zvaní výrazných osobností na zájmové přednášky, které by rozvíjely historickou tématiku i obecný přehled.
- Besedy s pamětníky a zajímavými osobnostmi pozoruhodné minulosti.
- Fungující informační kanál, který odebírá přes 300 studentů historie. Skrze něj informujeme o dění na ústavu, hostovských přednáškách, konferencích a zajímavých projektech v rámci výuky i mimo ni.

Všechny debatující zároveň upozorňujeme, že diskuze je VEŘEJNÁ a všemi VIDITELNÁ! Příspěvky typu "ten a ten předmět je zadarmo..." proto NEJSOU VHODNÉ!!!