ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ ?

Ухааны сохор зуун жилийн амьдралаас
Утгыг танисан нэг өдрийн амьдрал чухал