Zonta International District 21 - Sweden & Latvia

Zonta International bildades 1919. Det är ett internationellt, religiöst och partipolitiskt obundet nätverk av yrkesverksamma personer, främst kvinnor, i ledande ställning.

Zonta International was founded in 1919. It is an international, nonsectarian and nonpartisan network of professionals, mainly women, in leading position.

Målsättningen; "Advancing the Status of Women Worldwide," innebär att Zontakvinnor ger support; vi arbetar för att förbättra kvinnors ställning i världen inom hälsa, utbildning och yrkesutveckling. Vi samarbetar med FN och Europarådet.

The goal; "Advancing the Status of Women Worldwide" means that Zontians support women; we work and advocate for the improvement of women's status in health, education and professional development. We cooperate with the UN and EU Council.

Varje distrkt leds av en Guvernör. I Distrikt 21 finns sex areor som leds av var sin Area Director. De 69 klubbarna leds av var sin en president

Every district is headed by a Governor. District 21 has 6 areas and every area is led by an Area Director. There are 69 clubs with a Club President.

Det som skrivs här är inte nödvändigtvis Zontas
ställningstagande utan var och en står för sina egna inlägg.

What is written here is not necessarily the opinion of Zonta. It is every writers personal opinions and responsibility.

Läs mer/Read more >> zonta21.org
resp. zonta.org