สระบุรี คนรักหมาแมวและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ตลาดซื้อขายสินค้าสัตว์เลี้ยง

กลุ่มสำหรับคนรักสัตว์ โดยไม่เจาะจงว่าต้องเป็นสัตว์ชนิดใด ขอให้เป...็นสัตว์เลี้ยงก็พอ สามารถโชว์รูป เล่าเรื่องราว สำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านหรือเรื่องดีดีที่ท่านพบเห็น แลกเปลี่ยนพูดคุยสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซื้อขายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
เรื่องราวในกลุ่มนี้จะมีแต่สัตว์เลี้ยงล้วนๆครับ ไม่มีเรื่องอื่นเจือปนเลย