Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer

Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer är en del av Musik i Do...mkyrkans stora körverksamhet. Sammanlagt sjunger cirka 160 barn och ungdomar i någon av de sju olika körgrupperna eller i gruppen för pojkar i målbrottet.

Vi arbetar med att pedagogiskt utveckla sång och musikalitet från 8 år och uppåt och varje år provsjunger närmare 150 barn och ungdomar till körerna.

Alla körerna sjunger regelbundet vid konserter och högmässor och de äldre grupperna har dessutom egen konsert- och turnéverksamhet.