Aalto-yliopiston tutorit 2013 - Tutors of Aalto University 2013

Kaikille Aallon tutoreille suunnattu ryhmä, jossa tutorit voivat sopia yhteistyöstä ja vaihtaa ideoita.

Facebook group for tutors in Aalto so they can cooperate and exchange ideas.