Reggae Bosnia and Herzegovina

Grupa je osnovana sa ciljem povezivanja reggae ljudi u BiH, te osnivanja oficijelne bosanske reggae stranice !

Ljubav !