Azərbaycan Oracle İstifadəçiləri Qrupu(Oracle Users Group Azerbaijan)

Azərbaycanda Oracle və ona bağlı texnologiyarlarla çalışan və ya bu texnologiyalara yiyələnmək arzusunda olan hər bir kəsin faydalana biləcəyi qrup.