Active Professional Group (APG)

Active Professional Group (APG) được thành lập với mục đích tạo ...sân chơi cho những người trẻ tuổi đi làm, nhiều khi bị cuốn vào dòng xoáy của công viêc, gia đình mà ít có thời gian dành cho bản thân, thời gian dành cho những môn thể thao yêu thích chơi thời sinh viên, hay thời gian để học thêm 1 điều gì đó mới. Đơn giản vậy thôi ^-^
____________________
Active Professional Group (APG) was formed with the goal to create a recreational platform for young professionals, who are caught up in the repetitive cycle of work, life, and therefore spend less time for themselves – time to play and enjoy their all time favourite sports, or simply, time to learn something new ^-^