Hội phụ huynh Trường Tiểu Học Tây Sơn Hà Nội (Khóa 2016-2021, SN 2010)

Hội phụ huynh có con học Trường Tiểu Học Tây Sơn, Hà Nội (Khóa h...ọc 2016-2021, Sinh năm 2010)

Phụ huynh cùng trao đổi, chia sẻ trong group này. Mục đích để tương lai học tập của các con tốt hơn.