J'aime Madagascar...

Harena napetrak'ireo Razantsika ho lovain'ireo zanaka fara aman-dimby i Madagasikara, ny taniny sy ny momba azy rehetra. Manana ZO aman-KASINA avokoa na ny olombelona na ny tontolo iainany koa andraikitra mipetraka amintsika tsirairay no mitsinjo sy miaro izany ! Arovy ny harenan'ny Malagasy, arovy ny harena raketintsika ho an'ny eran-tany ! - Olga HELISOA, Paris 2001

L'Homme et l'ensemble de son environnement (dont les milieux naturels) ont DROIT à notre RESPECT car ils forment la chaîne indissociable d'un monde HARMONIEUX pour le BIEN-ETRE DE CHACUN et la SURVIE DE TOUS. Madagascar, Patrimoine des Malgaches : Gardiens du patrimoine de l'Humanité. Protégeons Madagascar ! Protégeons les Malgaches ! C'est notre DEVOIR et notre RESPONSABILITE - Olga HELISOA, Paris 2001