JAPAN ZAR

Энэхүү групп нь Япон улсад амьдарч буй Монголчууд бид өөр хоорондоо ажил төрөл, аваа өгөө гээд бүхий л зарын чанартай мэдээллээ солилцох зорилготой.
Be free to make advertisement about Japan. This is an Open group, you can add as many friends as you want ;)
日本に関するあらゆる情報、広告載せられるオープングループです。日本に住んでいるモンゴル人の友達を自由に追加してください。;)