Rwandan Youth 4 Christ

Shima, Sangingiza, urate kande utetere Nyagasani Yezu niwe Nzira ukuri n'ubugingo. Yaragaize ati "Ntawagira kuri Data atanyuze kuri Jyewe". Rubyiruko: basore namwe nkumi z'iwacu i Rwanda ntihazagire ukubeshya nta buzima buzima butagira Imana, kandi ntawe uzagera ku Mana atanyuze kuri Yezu Kristu, we Nzira, we Kuri kuzima akaba ariwe utanga ubugingo kuko ari nawe Bugingo