Ý tưởng khởi nghiệp

là nơi tập hợp tin tức, ý tưởng trong cuộc sống hằng ngày, là mộ...t nguồn tư liệu để mọi người vào tham khảo và tìm cho mình một hướng đi khởi nghiệp.