ΕΠΠ (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων)

Το συγκεκριμένο γκρουπ, αποτελεί ανεπίσημο καθώς διαχειρίζεται α...πό τον εκπρόσωπο των φοιτητών και φοιτητές του τμήματος μας.Ενημέρωση σπουδαστών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο τμήμα.Τo group αυτό έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα, οποιαδήποτε αναφορά σε παρατάξεις ή οποιαδήποτε ανάρτηση που αφορά παράταξη θα διαγράφεται.Η επαναλαμβανόμενη τέτοιου είδους συμπεριφορά θα έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή του μέλους από την ομάδα.
Ο εκπρόσωπος των φοιτητών, Χριστοδουλάκης Δημήτρης.