नेपाल किरात कुलुङ बिधार्थी संघ,केन्द्रिय समिति-काठमान्डौ

कुलु गुस्खम भवनका लागि रकम संकलन अपडेट ः हालसम्म संकलित रकम ः सिनं योगदान गर्नेको नाम ठेगाना रकम सम्पर्क
१ इन्द्र कुलुङ, कन्याम, इलाम १००,०००/– ९८४१३७५४१९
२ विरचन्द्र रिन्हो, धरान, सुनसरी, ५२,४००/– ९८५२०४७४४१
३ साप्तेल, ताम्कू ८, संखुवासभा, काठमाडौ वसोवास समुह, संखुवासभा, ३०,०००/– ९८४१५९४४०२
४ उदय तोमोछा सामाकोशी, काठमाडौ–१६, ३०,०००/– ९८४१०७९५९८
५ बीरकुमार तोमोछा (मन्तरे) बुङ–४, सोलुखुम्बु ३०,०००/– ९८६२८३०९३०
६ तिलक ङोपोबु छेस्काम १, सोलुखुम्बु २०,०००/– ९८५१००२६८५
७ चन्द्रश्वरी राई, वालाखाम, कुसुन्ति, ललितपुर, १५,०००/– ९८४१४६८६३२
८ प्रेमबहादुर रिन्हो, ताम्कू ८, संखुवासभा १०१०१/– ९८४१०८१०२१
९ बागमान कुलुङ, छेस्काम, सोलुखुम्बु, १०,०००/– ९८४९२३५२४५
१० दिर्घ कुलुङ ताम्कू , संखुवासभा १०,०००/– ९८४१४१०६०३
११ मेखबहादुर मोरोखु गुदेल १, सोलुखुम्बु ५,५००/– ९८४३३१३०८९
१२ कुमारी सोत्तो वार्सी, माङतेवा २, वेञ्छोङ, ५०२०/–
१३ प्रेम कुलुङ, पोखोरा, कास्की ५०१०/– ९८४६३०६०२८
१४ आशा कुलुङ छेस्काम, सोलुखुम्बु ५११/– ९८४२९३८४७०
१५ शर्मिला तोरछार्की होङेलु चौरीखर्क १, सोलुखुम्बु १५५/– ९७४२०४६९५४
१६ चम्फामनि होङेलु कुलुङ चौरीखर्क १, सोलुखुम्बु १५१/– ९८०३७६८८२१
१७ सरु कुलुङ, छेस्काम, सोलुखुम्बु १५०/– ९८०३९२४४०६
१८ पारुहाङ होङेलु कुलुङ चौरीखर्क १, सोलुखुम्बु १३५/– ९७४१३४३९६२
१९ हितशंकर होङेलु कुलुङ चौरीखर्क १, सोलुखुम्बु १२५/– ९८४३०१५४११
२० शुशीला होङेलु कुलुङ चौरीखर्क १, सोलुखुम्बु १२१/– ९८६०००६८९१
२१ राधाकुमारी होङेलु कुलुङ चौरीखर्क १, सोलुखुम्बु ११५/– ९८४३३९४०७०
२२ गंगाबहादुर होङेलु कुलुङ चौरीखर्क १, सोलुखुम्बु १११/– ९८४२८९६४४० ३२३,५०५/– दक्षिण कोरियामा रहनु हुने महानुभावहरुबाट संकलित रकम
सिनं योगदान गर्नेको नाम ठेगाना रकम सम्पर्क
१ धनबहादुर कुलुङ ताम्कू ८, संखुवासभा ३०,०००/–
२ केदार कुलुङ छेस्काम १, सोलुखुम्बु ३०,०००/–
३ नवीन किरण कुलुङ ताम्कू ८, संखुवासभा ९,६६१÷८४
४ दिनेश कुलुङ ताम्कू ८, संखुवासभा ९,६६१/८४
५ नवीन कुलुङ ताम्कू ८, संखुवासभा ९,६६१/८४
६ सविन कुलुङ ताम्कू ८, संखुवासभा ९,६६१/८४
७ पलबहादुर कुलुङ ताम्कू ८, संखुवासभा ९,६६१/८४
८ हरिकुमार कुलुङ ताम्कू ९, संखुवासभा ९,६६१/८४
९ भगत कुलुङ ताम्कू ८, संखुवासभा ९,६६१/८४
१० पूर्णिमा कुलुङ बुङ ४, सोलुखुम्बु ९,६६१/८४
११ नागेश्वर कुलुङ बुङ ४, सोलुखुम्बु ९,६६१/८४
१२ सिद्ध कुलुङ छेस्काम १, सोलुखुम्बु ९,६६१/८४
१३ भीम कुलुङ गुदेल ४, सोलुखुम्बु ९,६६१/८४
१४ हिमाल कुलुङ विष्णुपादुका ८, सुनसरी ९,६६१/८४
१५ सत्यराज कुलुङ ताम्कू ६, संखुवासभा ९,६६१/८४
१६ चिरञ्जीवी कुलुङ ताम्कू ५, संखुवासभा ६,७६३/२८
१७ प्रेमबहादुर मेवाहाङ वाला ७, संखुवासभा ५,७९७/–
१८ एलिसा कुलुङ गुदेल ५, सोलुखुम्बु ५,७९७/–
१९ दिनेश कुलुङ गुदेल ४, सोलुखुम्बु ५,७९७/–
२० तिर्थकुवर कुलुङ ताम्कू ७, संखुवासभा ५,७९७–
२१ मोहन कुलुङ ताम्कू ८, संखुवासभा ५,७९७\\–
२२ मनिकुमार कुलुङ ताम्कू ७, संखुवासभा ५,७९७/–
२३ उत्तर कुलुङ विष्णुपादुका ८, सुनसरी ५,७९७/–
२४ केन्द्र कुलुङ बुङ ७, सोलुखुम्बु ५,७९७/–
२५ छबिसित कुलुङ बाला ४, संखुवासभा ४,८३०/९२
२६ हेमराज कुलुङ बराहक्षेत्र ५, सुनसरी ४,८३०/९२
दक्षिण कोरियाबाट जम्मा रु. २४८,४०५/७७ रकम उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुने व्यक्तित्वहरुः सिनं योगदान गर्नेको नाम ठेगाना रकम सम्पर्क
१ नारायण (नरकान्ता) थिम्रा, कुलुङ काठमाडौ, २५०,०००/– ९८५११००२४०
२ डम्बर थोमरस, सिनामंगल, काठमाडौ, १००,०००/– ९८४१८४४२०२
३ दिलिप तोमोछा, महांकाल, काठमाडौ, १००,०००/– ९८४११६५३९९
४ निरज पिदिशै , व्रिटेन एजुकेशन नेपाल, पुतलीसडक (रेसीडेनस ः धापासी, काठमाडौ, १००,०००/– ९८११३२३१२
५ मिनधन तोमोछा, तिनचुले, काठमाडौ, १००,०००/– ९८४१९४६०५७
६ डि.वी. थिम्रा युवराज गेष्ठहाउस, काठमाडौ १००,०००/– ९८५१०९३९१८ ७ विरचन्द्र रिन्हो, धरान, सुनसरी, ५५,०००/– ९८५२०४७४४१
८ हरि तोमोछा , सरस्वतीनगर, काठमाडौ, ५०,०००/– ४४४६६८६
९ भलाकाजी ङोपोचो, दक्षिणढोका, काठमाडौ, ५०,०००/– ९८४१३२२०५५
१० सञ्चवीर कुलुङ,
कृष्ण कुलुङ, दहचोक ३, काठमाडौ ५०,०००/– ९८४१५९६५२१, ९८४३७१४४०५
११ गगन होङेलु, धरान २, सुनसरी ५०,०००/– ९८४१२६०९३६
१२ नरबहादुर होङेलु कुलुङ, धरान २, सुनसरी ५०,०००/– ९८४२१६६५८५
१३ अशोक ङोपोचो , हाङपाङ, ताप्लेजुङ, २५,०००/– ९८५११५०२६९
१४ विरेन्द्र होनित्ति, कुलेश्वर, काठमाडौ, १५,०००/– ९८४१२२७३१६
१५ सूर्य ब. मान्थेर्वु, गुदेल ५, सोलुखुम्बु १५,०००/– ९८५१०९९१५६
१६ टंकराज होङेलु, गुदेल ३, चौरीखर्क १ १०,०००/– ९८४३१९१०१३
१७ क्षितिज कुलुङ, माङतेवा १, सोलुखुम्बु १०,०००/– ९८४२११७७५१
१८ अजय अलंकार, गुदेल २, सोलुखुम्बु ५०५५/– ९८५११४१३७
१९ दिम बहादुर कुलुङ, छेस्काम, सोलुखुम्बु, ५,०००/–
२० जिवन तोङेर्बु, बुङ ५, सोलुखुम्बु २,०००/– ९८४१७२०८३३
जम्मा ११३७,०५५/–