CLB T3VP Khu Vực Phúc Yên

1. Nội dung, mục đích :
- Nơi giao lưu gặp gỡ trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống giữa tất cả các bạn. Dù bạn ở nơi đất khách quê người, ở vùng sâu vùng xa, nông thôn hay thành thị đều có thể giao lưu kết bạn tại ngôi nhà Tuổi Trẻ Vĩnh Phúc
- Với những tấm lòng đầy lòng nhiệt huyết của nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh đã cùng nhau khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình vì cộng đồng, vì xã hội, CLB Tình Nguyện Tuổi Trẻ Vĩnh Phúc đã ra đời với mong muốn tiếp nối Phong trào tình nguyện của Thanh niên Việt Nam.
- Cùng với những hoạt động xã hội chúng tôi rất mong muốn có thể khai thác và phát huy nhiều nguồn lực thông qua Hội nhóm để có thể giúp đỡ các đối tượng có thêm nhiều điều kiện tốt hơn nữa với hy vọng sẽ vượt qua và vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là khơi dậy trong họ niềm tin và ý thức tự lực trong cuộc sống.
- CLB Tình Nguyện Tuổi Trẻ Vĩnh Phúc cũng là nơi vun đắp những cung cách sống độc lập, phát huy khả năng tự chủ, năng động, kỷ luật và nâng cao nhận thức xã hội cho các thành viên tham gia. Tuổi Trẻ Vĩnh Phúc hoạt động hòa nhập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, cùng thống nhất hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn.
2. Nội quy, quy định :
- Tuân thủ pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
- Không thảo luận chính trị, tôn giáo.
- Không vi phạm thuần phong mỹ tục.
- Tôn trọng lẫn nhau.
- Sử dụng tiếng việt có dấu.
- Không spam, quảng cáo.
- Không phản bác, chống đối Trưởng nhóm và các quản trị viên trước tập thể. Nếu không đồng tình có thể góp ý xây dựng khi họp nhóm hoặc gặp trao đổi riêng.
- Không đặt điều nói xấu các thành viên trong nhóm. Không gây mất đoàn kết hoặc gay hiềm khích giữa các thành viên.
- Không lăng mạ, chửi bậy, văng tục trong nhóm
- Không được có những hành vi làm ảnh hưởng tới tên tuổi nhóm.
- Ban quản trị và Admin Tuổi Trẻ Vĩnh Phúc có quyền sửa, xoá bài và xóa tên thành viên khỏi nhóm nếu vi phạm các quy định trên.
Các clb bạn nếu cần hỗ trợ khi tuyển tình nguyện viên hay có các chương trình sự kiện, hoạt động muốn giao lưu với t3vp có thể gửi thư mời, công văn vào các kênh thông tin truyền thông bên dưới hoặc qua email