ArcelorMittal mag niet naar de Noordpool

BRON: Morsum Magnificat http://www.morsum-magnificat.be/index.php…
Brussel / Lanaken 6 juli 2011. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans -LDD- nam in het Vlaams Parlement het initiatief om, via een voorstel van resolutie, het door ArcelorMittal beoogde ‘Baffinland Iron Mine ’-ontginningsproject in het noordpoolgebied aan te klagen. Naast hoofdindiener Peter Reekmans werd deze resolutie mede ondertekend door Marc Hendrickx -N-VA-, Ward Kennes -CD&V-, Bart Martens -sp.a-, Hermes Sanctorum -Groen!-, Ivan Sabbe -LDD- en Gwenny De Vroe -Open-VLD-. Megalomaan project.
Peter Reekmans: “Het ‘Baffinland Iron Mine’-ontginningsproject omvat onder meer een spoorweg van 150 kilometer en twee nieuwe havens evenals bruggen, opslagplaatsen, brandstofdepots, een landingsbaan, een stortplaats en enkele havendokken. Enkel het bouwen van het complex zal vier jaar in beslag nemen mits het inzetten van 2.000 arbeiders. Het hoeft dan ook geen betoog dat een dergelijk megalomaan project, 480 kilometer binnen de noodpoolcirkel gesitueerd, nefast zal zijn voor de natuurwaarden inherent aan het poolgebied. Het is dan ook de hoogste tijd dat de realisatie van dit project wereldwijd krachtdadig wordt veroordeeld temeer ArcelorMittal zelf toegeeft dat door de mijnactiviteiten er onder meer een verhoogde C02 uitstoot, explosies én een vergiftiging door afvalwater dreigt.” Kortzichtig geldgewin.
Via de resolutie wordt de Vlaamse regering verzocht om hierover overleg op te starten met de federale overheid teneinde vervolgens op de internationale politieke fora duidelijk te maken dat de realisatie van dit project ‘not done’ is. “De rauwe ongevoeligheid van Mittal voor milieuthema’s is gekend. Het noordpoolgebied mag niet ten prooi vallen aan kortzichtig geldgewin, zeker niet zonder onontbeerlijke adequate flankerende maatregelen. De realisatie van dit megalomaan project niet internationaal veroordelen is schuldig verzuim plegen!”, besluit Reekmans.