Effortless English FTU

Cộng đồng Tiếng anh Effortless English dành cho các bạn học sinh..., sinh viên ở các trường khu vực Chùa Láng, nơi chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp học tiếng anh giao tiếp mới hiệu quả.