Jeg trenger logoped til barnet mitt

Hei!

Jeg er mor til et barn med språkvansker og jobber som privatpraktiserende logoped. Jeg opplever daglig at foreldre sliter med å få dekket kostnader til logoped til barna sine. Samtidig ser jeg hvor vanskelig det er å finne logoped, få kommuner til å komme i møte og problemer i forhold til enkelte skoler og bruk av skoletid.

Jeg ønsker nå å samle foreldre over hele landet til å sette fokus på dette. Kommunene har i utgangspunktet ansvar for å gi barna hjelp. Men dette skjer ikke i mange kommuner. Det er forskjell på kommunene på dette området. Jeg ønsker det ikke skal bety noe hvor barna bor i forhold til det å få hjelp. Denne gruppen håper jeg etter hvert kan vise hvor mange vi er som trenger hjelp til ungene våre. Det finnes så vidt jeg vet ingen statistikk på hvor mange som trenger hjelp. Om vi står sammen, står vi sterkere til å komme med krav overfor myndighetene slik at barna våre kan få den hjelpen de trenger:)

Dette er så langt blitt en side hvor både foreldre og logopeder er medlemmer, så siden kan benyttes til kontakt, spørsmål og annet:)

Anne-Guro Zahl