דורשים משפט צדק בפרשת רצח תאיר ראדה ז"ל

ברוכים הבאים מצטרפים חדשים!
מטרת הקבוצה : לדרוש צדק בפרשת הרצח ש...ל תאיר ראדה ז"ל.
הקבוצה זועקת לחפותו של זדורוב המוכחת מעל כל ספק ודורשת את שחרורו באופן מיידי, פתיחת התיק מחדש בכוונה למצוא את רוצחייה האמיתיים של תאיר ראדה.

פוסטים שלא מאושרים:

1. שיתוף של פוסט/לינק/תמונה שכבר שיתפו אותו/אותה באותו היום.
מטרה: מניעת הצפה של הקבוצה בדברים שכבר קיימים, ומתן אפשרות לקבל תכנים שונים ומגוונים.

2. פוסטים שמטרתם להחשיד את נשואי הפוסט במעורבות ברצח או בידיעה והסתרה כלשהי על נסיבות הרצח כאשר מצויינים בפוסט שמות מפורשים.
מטרה: חזקת החפות נשמרת לכל אדם ואיננו מתכוונים לתמוך במשפטי שדה.

כל האמור לעיל תקף גם לגבי תגובות. גם תגובה שלא מצוין בה שם מסוים, אך יש בה הפניה לסרטון אשר מטרתו לעורר חשד למעורבות ברצח / לנסות לייחס "ידיעה" כלשהי עבור נשוא הסרטון - התגובה תימחק והמשתמש יוזהר בפרטי.

התנהלות חוזרת ונשנית אשר מפרה את הכללים לעיל תוביל לחסימה.

נמחקה לכם תגובה, לדעתכם שלא בצדק?
שלחו הודעה לאחד ממנהלי הקבוצה עם בקשת הסברים, אל תכתבו את זה בקבוצה כי הודעות כמו "למה נמחקה לי התגובה" או "זאת דיקטטורה" ימחקו.
Welcome, new members!
The group goal - We demand justice in Tair Rada's murder case.
The group supports the innocence of Roman Zadorov which is proven beyond any doubt and demands to release him immediately
In purpose to free innocent man, reopen the case and find the real guilty who have murdered Tair.


Unapproved posts :

1. Shares of posts\links\photos that were shared already in the same day.
Goal : Allowing options of getting a new and diverse issues.

2. Posts that contain any accusation\suspect or decision plus mentioned full name of the suspect.
Goal : Any person is innocent until their guilty proven. We don't support Cyber-Trial without any existed evidence.


All the written above is in effect regarding comments. Even comments which don't contain full name, but pointing on video which shows any point of view of suspect other people
or comment which annoucing unproven information - will be deleted right away and the member will be warned in private message.

Repeated behavior of breaking the rules of the group description will end in Block.

Was your comment deleted, and in your opionion without any reasonable reason ?
Send a message to one of the Admins and request explanations.
Dont write it in the group, because comments as "Why did you delet my comment?" or "It is dictatorship , or what?" will be deleted.