ขายผ้าไทยและเครื่องประดับแสนสวย

กลุ่ม ของเราจัดต้ังขึ้นเพื่อ ให้สมาชิกเมมเบอร์ได้แลกเปลี่ยน สิ่งดีๆๆๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เช่าชุด ขายชุดไทย ขายอุปกรณ์ ต่างๆๆ และขายเครื่องประดับ.....