(WoT) World of Tanks Latvian Gamers

Informācijas apmaiņa starp Latviski runājošajiem WOT spēlētājiem.
Apspriežam,komentējam ,iesakām,dalamies gudrībā!
Piekāst jūsu status un nikus, svarīga ir informācija!