CHEF JOBS - РАБОТА за ГОТВАЧИ

Уважаеми колеги и партньори,
Можем да си помогнем сами, чрез ди...ректни контакти!
Публикувайте своите обяви за ТЪРСЕНЕ/ПРЕДЛАГАНЕ на РАБОТА за ГОТВАЧИ. Постоянна, почасова, временна, сезонна, услуги и т.н.; СЪДРУЖИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, СЪТРУДНИЧЕСТВО. Нека без посредници да си бъдем полезни един на друг.
Обявите трябва да съдържат повече информация, необходима за кандидатстване по позицията.
Въпрос на избор на лицето, фирмата или компанията е посочването на възможността за контакт в текста на обявата.
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Dear colleagues and partners , we can help ourselves by direct contact ! Post ads for search / offer jobs for chefs . Permanent , part-time , temporary, seasonal , services , etc.; PARTNERSHIP , INVESTMENT, COOPERATION . Let without intermediaries to be helpful to one another. The ads should contain more information required for applying for the position . Matter of choice of the person or the company is pointed to the possibility of contact in the text of the advert.