รวมพลคนทำยาง...BRIDGESTONE

ในการจัดตั้งกลุ่มรวมพลคนทำยางขึ้นมานั้น มีวัตถุประสงค์ที่จะให้พี่น้องทุกคนได้รับข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ทั้งในส่วนของบริษัทและของสหภาพแรงงาน ทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยใจไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนเพี่ม ไม่ได้อยากได้หน้า ที่ทำเพราะผมเป็นคณะกรรมการสหภาพ ที่ต้องการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เข้าใจตามนี้นะครับ