" केहि मुक्तक र शेरहरु " (nepali muktaq & sherharu))

शेर" २ र प्रायः मुक्तक ४ लाइन को मात्र हुन्छ । छोटो र सरल तरिकाबाट मनको बह पोख्नु उद्देश्य लियेको यस ग्रुपमा शुद्ध नेपाली भाषा देवनागरी लिपीका स्तरीय रचनाहरुलाई स्थान दिइने छ । कृपया आफ्नो रचना पोष्ट गरी परीचय दिनु होला ।। भावनामा कुनै बन्देज छैन, अश्लिलता स्विकार्य हुने छैन । धन्यवाद
-- एडमिन