Trung tâm thương mại CT11-CT12 Kim Văn Kim Lũ (Hàng xóm mất điện có nhau)

Group là nơi mua bán, trao đổi và thảo luận tất cả các vấn đề li...ên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống. Là sân chơi giúp mọi người gần gũi nhau hơn.
Hãy tham gia và cùng trao đổi nhé các bạn!