FC Bayern München! Mia san mia

Pani Lidia Majchrak kazała przekazać : :1. Moja epoka – gdybyś mogła/mógł się cofnąć w czasie, do jakiej epoki chciałabyś/chciałbyś
powrócić? Uzasadnij odpowiedź w formie rozprawki, powołując się m.in. na lektury i filmy
dotyczące owej epoki lub biografie artystów w niej tworzących .2. Odwołując się do wybranych utworów literackich, ukaż różne relacje między ojcem
a synem. Wykorzystaj formę rozprawki. Mamy sobie wybrać jeden temat.