Husky Lovers (Myanmar) / Husky ခ်စ္သူမ်ား (ျမန္မာ)

Husky ခ်စ္သူမ်ားနဲ႔ Husky ပိုင္ရွင္မ်ား အားလံုးကိုႀကိဳဆိုပါတယ္...

ဒီ Group ေလးဟာ Husky ခ်စ္သူမ်ား၊ Husky ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Group ေလးျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ Husky ပံုေလးမ်ားကို ဒီ Page မွာ လြတ္လပ္စြာ post ေပးႏိုင္ပါတယ္။ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ Husky ေလးေတြမဟုတ္ရင္ေတာင္ အျခားမည္သည့္ Husky ပံုေလးေတြမဆို လြတ္လပ္စြာ Post ႏိုင္ပါတယ္။

Husky Breed ေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ေမြးျမဴတဲ့သူ သိပ္မမ်ားျပားေသးတဲ့အတြက္ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ) ေမြးျမဴထားသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ Husky Breed အေၾကာင္း ဗဟုသုတရွိသူမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား ေ၀မွ်ေပးႏိုင္ေစရန္ အထူးရည္ရြယ္ပါတယ္။

အျခား Page ေတြျဖစ္တဲ့ "တိရိစၧာန္ခ်စ္တတ္သူမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ခ်စ္သူမ်ား၊ ေခြးခ်စ္သူမ်ား" ေတြမွာေတာ့ တိရိစာၦန္မ်ိဳးစံုရဲ႕ပံုေလးေတြတင္ခြင့္ျပဳၾကေပမဲ့ အခုဒီ Page ေလးမွာေတာ့ Husky Breed တစ္မ်ိဳးတည္းရဲ႕ Post ေလးေတြကိုသာ စုစည္းေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Group ထဲမွာေတာ့...
၁။ Member မ်ားရဲ႕ Post ေတြမွာ personal ထိခိုက္ေစႏိုင္မယ့္ Comment မ်ား
၂။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးမ်ားႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္၍ျပႆနာမ်ား ရႈပ္ေထြးေစႏိုင္ေသာ Post မ်ား
၃။ Group ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာအျခား Post မ်ား
၄။ Group ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာအျခား အေရာင္းအဝယ္ Post မ်ား... အားလံုးကို မျပဳလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး။

ထိုမွလဲႊ၍ Husky Breed မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳဗဟုသုတမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္ ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္စြာ ဖလွယ္ႏိုင္ပါတယ္။

"We are Husky Lovers" ♥ Husky