Hội Gay Phú Quốc

Dành cho các bạn Gay ở Phú Quốc, Sinh sống hoặc du lịch Phú Quốc..., làm quen, tìm hiểu, chia sẻ thông tin du lịch, Văn hóa, giao lưu với nhau...
Mong các bạn giữ văn hóa của nhóm, không chửi tục, không post những thông tin tiêu cực, chính trị, hoặc các vấn đề cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến người khác.
Không được phép quảng cáo, bán hàng, post các thông tin phản cảm, các video, clip xấu...

Welcome the foreigners comes and share all of things that you need and questions.