นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่9/2555

(กลุ่มนี้สร้างขึ้นเพื่อ แจ้งข่าวสารต่างๆ และความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่9/2555