ANDORRA NORDIC

-Grup per promoure totes les "activitats nòrdiques" que es facin a Andorra o voltants: ski de fons, roller-ski, biatló, ski-orientació, back-country etc...
-Grupo para promocionar todas las "actividades nordicas" que se hagan en Andorra y cercanias: ski de fondo, roller-ski, biatlón, ski-orientación, back-country, etc...
-Groupe pour promouvoir les "activités nordiques" en Andorre et pyrénées: ski de fond, roller-ski, biathlon, ski-orientation, back-country, etc...