ชัดเจนทีม

กลุ่มเราเน้นพี่น้อง ขอแบบชัดเจนหน่อยนะคับ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบบจิงจัย เมื่อเจอกันทักทายกัน.เข้าใจตรงกันนะ ชัดเจน