I-Kiribati Oahu Association

Kam na bane ni mauri te nati ni Kiribati! Aio ngkanne are kanga ai bon ara maneaba naba ae bon uaraoi ibukira ake ti maeka iaon Oahu. Te kantaninga ba ena rang bongana n aron baikara bwai ake tina kainanoia iai ni inform ara koraki ni kabane nte tai ae tawe. Ngaia are kama taiaoka naba n add tarira ao manera ake kam kinaia ae a maeka iaon Oahu. Kam bati n raba ao ami bau abara are Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa.