K40 - HLU

Nơi trao đổi và học tập dành cho các sinh viên K40 ;) mọi hành v...i nhằm mục đích bán hàng sẽ bị kick khỏi nhóm nhé :3. Thân ái!