Kiếm Tiền Bitcoin

- Những gì các bạn cần Blog đều có hết <3
http://kiemtienbitcoin...24h.blogspot.com/
https://www.facebook.com/makebitcoinonline/
- Cẩn thận với các loại giao dịch online không là ăn scam đó.
- Có thể report để admin baned khi cần thiết.
- Vì đây là group chuyên kiếm BTC nên các bạn đăng bài liên quan đến BTC chút.
- Nghiêm cấm:
1. Spam dưới mọi hình thức
2. Lừa đảo,Đa cấp các kiểu....
3. Kích động lôi kéo phản động.......
Nếu vi phạm sẽ Banned vĩnh viễn mà không cần nhắc nhở.
- Nhận trung gian cho các bạn đỡ ăn cam trái mùa