ASAHI102014

Thông báo Đã có lịch học giao thông, các bạn đậu phỏng vấn Asahi tháng 10/2014 vào check mail và phản hồi cho chúng tôi biết nhé. Cám ơn các bạn. Du Học Hikari