Ooredoo,telenor,MPT Sim Card ေရာင္း၀ယ္ေရး

Sim Card ၀ယ္ယူသံုးစြဲလိုသူမ်ား၊ နံပါတ္အလွေလးမ်ားေရာင္းလိုသူမ်ား၊လက္လီလက္ကားေရာင္း၀ယ္လိုသူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္တည္ေထာင္ပါသည္။