Accenture Colleagues Aug 2014

Syftet med denna grupp är att skapa samt bibehålla god kommunikation mellan oss nyanställda arbetskamrater!
Här kan vi anordna event, ställa frågor, dela med oss av allmänna tips, kunskap och erfarenheter!

Låt oss tillsammans göra denna grupp intressant! :)

Mvh Anmar Khazal, aka super nice logo creator