ıllıllı [ βĨŃĎĂŚ ĹŐĞ ] ıllıllı

First of all WELLCOME all friends <3


Jb Aap is group me enter ...hon gay APKO ek Alag he duniya NAZAR aye gi is duniya KA NAAM " BinDas LoG " Hai

BSS apko yahan roles follow krna paryn gay


#Ŵ3ĹĹČŐМ3 ŤŐ BinDas LoG ŦĂČĔβŐŐĶ ČĔŔŤĨŦĨĔĎ █║▌│█│║▌║││█║▌│║█║ ▌ 2015© ĂĹĹ ŔĨĞĤŤŚ ŔĔŚĔŔVĔĎ. © ĞŔŐÚР ŐŔĨĞĨŃĂĹ & ŐŦŦĨČĨĂĹ ® *~*βĨŃĎĂŚ ĹŐĞ*~* Ă ÚŃĨQÚĔ ŦŔĨĔŃĎĹŶ ĂŃĎ ŦĂМĨĹŶ ĞŔŐÚР ĂŤ ŦĂČĔβŐŐĶ ..!! ▬▬
► ŐŃĹŶ ĂČŤĨVĔ МĔМβĔŔŚ ĂĹĹŐŴĔĎ ▬▬► ĂβÚŚĔŔ ŴĨĹĹ βĔ βĂŃ ▬
▬► ŃŐŤ ĂČŤĨVĔ ŦŔŐМ ĹŐŃĞ ŤĨМĔ ŴĨĹĹ ŔĔМŐVĔĎ ▬▬
► МĨŚβĔĤĂVĨŃĞ ĂŤŤĨŤÚĎĔ ŃŐŤ ĂĹĹŐŴĔĎ... ▬▬▬▬▬

► ŴĂŔŃĨŃĞ : ▬▬▬▬
▬► РŔŐМŐŤĨŃĞ ŐŤĤĔŔ ĞŔŐÚР βĂŃŃĔĎ.. ▬▬▬▬▬
► ĎŐ ŃŐŤ ŚĤĂŔĔ ĂŃŶŤĤĨŃĞ ŦŔŐМ ĂŃŶ РĂĞĔ ĨŤ ŴŐÚĹĎ βĔ ĎĔĹĔŤĔĎ, ĂŃĎ ĨŦ ŶŐÚ ĎŐ ĨŤ ĂĞĂĨŃ ĂŃĎ ĂĞĂĨŃ ŤĤĔŃ ŶŐÚ ŴĨĹĹ βĔ ŔĔМŐVĔĎ.
■ ŃŐ ŔĂČĨŚМ
■ ŃŐ ĨŃŚÚĹŤŚ
■ ŃŐ ĂβÚŚĨVĔ ĹĂŃĞÚĂĞĔ
■ ŃŐ РĔŔŚŐŃĂĹ ĂŤŤĂČĶŚ
■ ŃŐ ĂŤŤĂČĶŚ ŐŃ РŐĹĨŤĨČĂĹ ŐŔ ŔĔĹĨĞĨŐÚŚ ŦĨĞÚŔĔŚ
■ ŃŐ ŦĹŐŐĎĨŃĞ
■ ŃŐ ĨŃČĔŃŤĨVĔ ČŐММĔŃŤŚ ĨМРŐŔŤĂŃŤ ŃŐŤĔ:-
(ŴĂŔŃĨŃĞ)
ĎŐŃ,Ť РĂŚŤ ŶŐÚŔ ŐŴŃ ĞŔŐÚР ĹĨŃĶ ĨŃ ŤĤĨŚ ĞŔŐÚР ŐŤĤĔŔ ŴĨŚĔ Ú МÚŚŤ βĔ ĎĔĹĔŤĔ ŦŐŔМ ŤĤĨŚ ĞŔŐÚР ĂČČŐŔĎĨŃĞ ŤŐ ŤĤĔ ŦĂČĔβŐŐĶ ĹĂŴ ŚĔČ( 144 ) ŤĤĂŃ ♥ ŤĂĶĔ ČĂŔĔ ĂĹŴĂŶŚ..ĞŐĎ βĹĔŚŚ ÚŚ ĂĹĹ ♥ ♥ .ĹŐVĔ РĔĂČĔ & ĹĨĞĤŤ ŤŐ ŶŐÚ ŴĨŤĤ МĂŃŶ ŃĨČĔ ŴĨŚĤĔŚ ♥
♥ADMINS♥
*Prince DON*Shahid Sallu*Nakash Arjumand*Sajid Mumtaz*Mansoor Malangi*Preety Pwincex Emaan*Its Areesha Cat ray*Haya Angel*Asad Mehmood*Bazigar King Jan*Zayan Khan*Fatima Ali Khan****(Rana.RKO)