TRAINING COURSE IN CZECH REPUBLIC “LENS FOR ACTIVE PUBLIC RELATION IN WORK

Kurz zaměřený na tréning základních principů a postupů pro práci s videem a fotografiemi. Tvorba tematických
mediálních spotů pro dosažení efektivní propagace aktivit s mládeží. Teoretické zásady dobré fotografie
a vypovídajícího videa v kombinaci s praktickým tréningem osvojených postupů. Ukázka trendových
mediálních aktivit při práci s mladými lidmi.