J.A (Jeunesse Adventiste) Seychelles

Mitory ny hafatry ny Filazantsara maneran-tany!
Mitaona fanahy ho an'i Kristy!
Manomana ny dia ho any an-danitra!
Amen!