AEGON Acente Eğitim Birimi

Sigorta Sektörüne ve kamuoyuna duyuru; 25.09.2014 Biz aşağıda imzası bulunan İstanbul il delegeleri olarak, son günlerde sektörümüzün sigorta acenteliği mesleğimizi ilgilendiren ve hızla oluşan gündemler hakkında görüş ve önerilerimizi sigorta sektörünün ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
a)Öncelik arz edenler
yürürlük tarihleri madde5/7 22.10.2014- madde.18/2 22.10.2014
*Madde.5 fıkra.5 te yer alan tüzel kişi sigorta acenteleri için getirilen teknik personel zorunluluğu kaldırılmalıdır.
*Madde.7.fıkra.4 te yer alan aynı mekan da sınırsız sigorta acentesi faaliyeti 5 sigorta acentesi ile sınırlandırılmalıdır.
*Madde.18.fıkra.2 de yer alan hesapların ayrı ayrı tutulması kaldırılmalıdır.
Her üç maddenin çözüme kavuşturulacağını ümit ediyoruz ve önemle duyurulmasını bekliyoruz.
b)Tüm maddeler uygulamalara göre detaylarla yeniden müzakere edilmelidir. Acil olmayıp, oldukça önem arz eden maddeler mevcuttur.
Yönetmelik konusunda yürürlüğe girme tarihleri acil olanlar ve olmayanlar itibariyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İptal Poliçeler ile ilgili komisyon iadeleri ve ilgili yönetmelik
Kısmi iptal poliçelerde, özellikle zorunlu trafik sigortalarında iptallerde sigorta acentesinin komisyonunun iade tutarına eklenmemesi ve acentede kalması 5 yılı aşkın süredir bu duyuruya imza atan ve özellikle İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi ve çeşitli derneklerde zamanında görev almış arkadaşlarımız tarafından defalarca yazılı olarak Hazine Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne ve kuruluşundan itibaren SAİK’ne bildirilmiştir. Bu konuyu ilk savunduğumuz zamanlar yetkili durumda olanlar maalesef böyle bir uygulamanın olamayacağını söylemiştir. Bütün olumsuzluklara rağmen sigorta acentelerinin direkt zarara uğradığı bu durumla ilgili çalışmalarımız devam etmiştir. Geldiğimiz noktada, çıkan yönetmeliğin asgari 13.-TL olarak sigorta acentesi ve sigorta şirketi ile paylaşılmasını yeterli bulmuyoruz ve istediğimizin bu olmadığını ifade ediyoruz. Böyle bir yönetmeliğin oluşmasını, sigorta acentelerinin bu işte zararları oluyor, bunu düzeltmek gereği vardır tespitinden kaynaklanmış olduğunu, dolayısıyla çözüme ve zararı önlemeye yönelik bir uygulama olarak olumlu karşılıyoruz. İstediğimiz noktaya gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca trafik sigortalarında oluşabilecek veya karşılaşılmış olması nedeniyle yönetmeliğe alınmış, aracın farklı olması halinde gerçek araç üzerinden işlem yapılmasının kesinleştirilmesi tüketici yararı düşünülerek yapılmış olması itibariyle katıldığımız bir maddedir. Ancak tarafı olduğumuz meslek mensuplarımızın sehven böyle bir durumla karşı karşıya kalmaları halinde sigorta şirketlerinin rücu etmesi ile zorluk yaşayacakları açıktır. Böyle bir durumda sigorta acenteleri yönetmeliğinin sigorta acentesi sorumluluk sigortasında zorunluluğu kaldırması nedeniyle sigorta olmayacağı da düşünüldüğünde ortaya çıkacak fiili durumda meslek mensubumuz nasıl korunacaktır. Bu tür hataların oluşmaması için SBM den direkt geçişte veya EGM ilişkisinde araç tipi/modeli ve detayları neyse kesinlikle doğru gelmeli ve değiştirilmemelidir. Bu şekilde meslek mensuplarımızın konuyla ilgili sorumluluğu ortadan kalkmış olacaktır. Bu konuyla ilgili çalışmamıza devam edeceğiz. Tanımlanamaz rekabet
Tüm Sigorta satış kaynaklarına eşit şartların uygulanması gerekmektedir.
Rekabetin düzgün ve iyi işleyebilmesi, yok edici boyutlara geldiği halden geri dönerek tüm sektör oyuncularının özverisi istenerek, özellikle tüketici nezdinde güvensizliğin daha fazla artmaması için önlemler alınması.Özellikle tüketicinin cayma hakkını kolay kullanabilmesi ve sigorta acenteleri ile diğer aracıların eşit şartlarda çalışmaları sağlanmalıdır.
a) İkincil, üçüncül iş olarak sigorta acenteliği yapanların denetimsizlikten faydalanarak etkinliklerini fazlasıyla arttırmaları.
b)Kooperatifler, vakıflar, dernekler ve mesleki kuruluşların sigorta acenteliği yapma konusu.
c)Artan internet satışlarının denetimsiz , kuralsız sürdürülmesi ve tüketiciye, rekabete ve sektörümüzde güvene olumsuz etkileri. Özellikle diğer mal ve hizmet satışının da yapıldığı bir çok alışveriş sitesinde sigorta satılması.İnternet üzerinden yapılan satışların reklamlarının özellikle son günlerde tüketiciyi yanıltıcı boyutta olmasının önlenmesi.
d)Sigorta satışında promosyon,hediye,puan v.s. kullanılması.
e)Araç satış yerlerinin aynı zamanda sigorta acenteliği yapmasında denetim sorunu(tüm oto satış yerleri aynı yerlerde çok şirket fiyatı vererek baskı yapıyorlar, bazı satış yerlerinde brokerlerin satış masaları var) fazlasıyla var, gayet rahat ve kuralsız (fiziki şartlara aykırı ve teknik personel yetkisiz) çalışmalar yapılıyor.
f)Poliçe bilgileri kullanılarak yapılan uygulamalar, yenilenmeyen poliçelerin veya o şirket ile aracılığı sona eren aracıların sigortalılarına ulaşılarak satış yaratılması v.b.gibi uygun olmayan işlemler. Özellikle son günlerde sigorta acentelerinin dahi ulaşılarak kanuna uygunsuz olarak yapılan aramalar sektörel rahatsızlık boyutuna ulaşmış durumdadır. Bu ihlali yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır.
g)Çağrı merkezleri üzerinden yapılması düşünülen veya yapılan satışlar.
h)Bankalar ve finans kuruluşlarının Bireysel Kredilerde Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine rağmen (2009) sigorta zorlamaları yapmaları. Aracıların sigortalısıyla beraber çok zor durumda kalmaları.
ı)Şirket merkezi bazında veya aracı tarafından komisyon düşülerek poliçe düzenlenmesi.Özellikle merkezi internet satışlarında veya diğer satış türlerinde sigorta şirketleri, mutlaka aracıları ile aynı primi uygulamalıdır.
j)Sigorta yaptırmamış kişilerin yenileme ifadesiyle aranarak çeşitli şekillerde belgesiz, poliçesiz prim ödemeye zorlanması.
Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza adil bir rekabet ortamı sağlanana kadar devam edeceğiz. Asgari komisyon-Komisyon indirimleri
Komisyon sigorta acentesinin yaşamını sürdürmesini sağlayan tek geçim kaynağıdır. Branş ayırmaksızın asgari komisyon yüzdelerinin her branş için ayrı ayrı belirlenerek bahsi geçen yüzdelerin altında olmaması sağlanmalıdır. Ayrıca bu hususta üst yapı örgütümüz olan SAİK’in öncelikli çalışma yapması beklentimiz ve isteğimizdir. Dolayısıyla falanca branşta komisyonlar düştü açıklamaları yerine asgari komisyon yüzdelerini ortak çalışmalarla hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bu konuyu da yaşadığımız bir örnek ile açarsak aynı kısmi iptal poliçeler de komisyon iadesi gibi teklif edilemez, yapılamaz, asgari komisyon belirlenemez şekliyle karşı çıkılmaktadır. Bu konuda komisyonların hayati derecede olması itibariyle hızla zorunluluk arz edecek aynı iptal komisyonlarda olduğu gibi düzenleme gerektirecek duruma gelecektir. Bu duruma gelmeden mağduriyetlerin devam etmemesi adına bu konuyla ilgili çalışmamıza devam edeceğiz. Acentelik Sözleşmeleri
Acentelik sözleşmelerinin adil ve eşit hale getirilmesini, tarafların tümünün hakkını koruyacak hale getirilerek bu önemli sorundan sektörün kurtarılmasını istiyoruz.Sözleşme zorlamalarının acilen önlenmesini, çalışmalar yapılana kadar yeni sözleşmelerin imzalanmalarının durdurulmasını istiyoruz.Bu konu ile ilgili çalışmamıza devam edeceğiz. Acentelik fesihleri-Acentelik verilmemesi
Sigorta acentelerinin haksız fesihlerinin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz.Ayrıca bazı bölgelerde sigorta acenteliği verilmemesinin yarattığı rekabet ve olumsuz koşulların ve sigorta acenteliği verilmemesi fiili durumunun olduğunu üzülerek izliyoruz.Haksız fesihler ve sigorta acenteliği verilmemesi konuları ile ilgili bahsi geçen bölgelerde değerlendirme ve araştırma çalışma grubu oluşturulmasını istiyoruz.Bu konu ile ilgili çalışmamıza devam edeceğiz. Şubeler ve şube yapılanmaları
5684 sayılı kanunumuz öncesi, sigorta acenteliği mesleğinin gördüğü en büyük zarar ve imaj kaybı mesleğimize giriş ve çıkışın çok sayıda olmasından kaynaklıydı. Bir yıllık periyodlarda açılan ve kapanan sigorta acenteleri sayısı çok yüksekti.7 yıllık süreç bu açılıp kapanma sayısının azalan oranda da olsa sigorta acentesi şubelerinin açılış kapanışı olarak yaşanmakta olduğunu gösteriyor. Şubeler konusunun özellikle büyükşehirler dışında il, ilçe bazında ayrıntılı incelenerek araştırılmasını ve detaylı analizin yapıldıktan sonra konuyla ilgili düzenleme gerekmesi halinde düzenleme yapılması hususunu SAİK ve Hazine Sigortacılık Müdürlüğünden rica ediyoruz ve öneriyoruz. Bu konu ile ilgili olarak oluşturulabilecek çalışma grubu ve mesleğimizin yararına yapılacak her türlü çalışmaya, analize, değerlendirmeye katılıp katkı sağlayacağız ve kendi çalışmamıza devam edeceğiz. Sigorta Acenteliği ortak reklamları
5684 sayılı yasa ile meslek olarak kabul edilen sigorta acenteliği mesleğimizin gelişmesine katkı sağlayacak, sektöre olan güveni artıracak ve hepimizin ideali olan doğru satış ile sigorta bilincini artıracak “Sigorta Acenteleri ortak tanıtım” reklamlarının bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.7,5 yıllık süreç içinde yapılması öncelikli olmasına rağmen bir türlü hayata geçemeyen bu reklamların, bahsettiğimiz olumlu taraflarına ek olarak, son zamanlarda bazı reklamlarda görülen ve maalesef düşük primi öne çıkararak tüketicinin yanılmasına sebep olabilecek ve ülkemizde sigortanın ana satış kaynağı olan sigorta acentelerinin çalışmalarında tüketici karşısında maalesef zor durumda kalmalarına neden olan çeşitli aracı ve şirketlerin reklamlarına da karşı ve doğru bir bilgilendirme ve bilinçlendirme olacaktır.Bir an evvel “sigorta,sigorta acentesinden, en doğru,en güvenilir ve en uygun primle alınır” konsepti ile ortak reklamlarımızın başlamasını istiyoruz.Bu konuyla ilgili çalışma grubu oluşturulmasını öneriyoruz.Kurulursa çalışma grubuna destek vereceğiz ve bu konuyla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz.Ayrıca, son 2-3 yıldır yapılmayan, Türkiye Sigorta Birliği’nin yaptırmış olduğu ortak sigorta reklamlarının yayımlandığı zamanlar sigorta bilincine ve tanıtımına özellikle genç nüfusun bilgilenmesine büyük katkısı ve tüm sektör unsurlarına büyük faydaları olduğu görülmüştü.Bu ortak sigorta reklamlarının TSB tarafından yeniden hayata geçirilmesini rica ediyoruz,emeği olanlara ve olacaklara teşekkür ediyoruz. İl delegeleri olarak, sigorta acenteliği mesleğimizin sürdürülebilir olması için görüşlerimizi ve önerilerimizi bilgilerinize sunarken, çalışmalarda, düzenlemelerde katkısı olan, emeği geçen, toplantılarımıza katılan, sosyal medya gruplarında görüş belirten, bizlere destek olan ve olmayan mesleğimiz için düşünen her meslektaşımıza, sektör mensubuna, sektör kuruluşlarına ve sektörümüzle ilgili kamu görevinde bulunan herkese teşekkür ederiz. Sevgi ve saygılarımızla
(İSTANBUL İL DELEGELERİ)
HAKAN ÖZKAN
İSMAİL KILAVUZOĞLU
MERAL JALE BAYAV
SEMİH SABRİ SOYDAN
GÖKAY BARÇAĞ
ZÜBEYDE ERDEMİR
ÜMİT SİNAN KARADAĞLILAR
SELÇUK EKTAŞ
HAKKI ONLAR
HÜSEYİN ÖZGEN ÇETİN
NAMIK KEMAL ÖNEMLİ
MEHMET SEMİH KORKMAZ
AHMET KÜÇÜKKESKİN
FATİH CEMAL YILMAZ
KADRİYE SERBEST
İBRAHİM CEM CİHAN
ALİ ÇAKMAK
İLKER UTLU
UMUT GÜREL POLATOĞLU
ASLIHAN BAĞIR AYBAY
SEDAT İYİDEMİR
MUSTAFA HÜSNÜ YAZICI
AHMET ÖZTEPE
GÜREL DURMUŞ
ERCAN ALYURT
CEMAL KİŞİOĞLU
HÜSEYİN SERKAN ACAL
BEHÇET KEMAL TURCAN
LEVENT KORKUT (Sektör Meclisi Üyesi)
CAN SERDAR ÖNEY
İSHAK SÜT
ELİF ÇİFTÇİ
ORHAN FİDANCI
İLHAMİ SARUHAN
ALİ SAİM ORCAN
EYYÜP ÇELİK (Avsad Yön.Krl.Bşk.)
ALİ KETENCİ
HAYRETTİN GEGEZ
KEMAL ATALAN
YAŞAR ÖZEN
METİN BADALIOĞLU
HANDE ÖNAL
İBRAHİM BAYCAN
NECATİ BÜYÜKKAYA
SELÇUK METİNYURT
MEHMET BAKİ MENDERES BIÇAK
VOLKAN BAHADIR ŞINIK
SEDAD BAŞALAN
İSMAİL KÜÇÜKGÜMÜLCİNA (Ansader Yön.Krl.Bşk.Yrd.)