Hội thợ xăm giá rẻ & chất lượng ( Bắc - Trung - Nam )

Nhóm lập ra nhằm mục đích giao lưu trao đổi kinh nghiệm của những Artist chuyên nghiệp .