Nacionalni parkovi Crne Gore/National parks of Montenegro

WEB SITE: http://www.nparkovi.me/component/content/section/2

U impresivnom mozaiku ljepota Crne Gore izdvajaju se 4 nacionalna parka, kao područja sa izuzetnim prirodnim, ambijentalnim i kulturnim vrijednostima koja imaju ne samo nacionalni, već i međunarodni značaj.

Nacionalni parkovi: NP Biogradska Gora, NP Durmitor, NP Lovćen I NP Skadarsko jezero, obuhvataju oko 7 % teritorije Crne Gore.
U avgustu 2009. godine proglasen je i peti nacionalni park, Prokletije.
Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore, osnovano 1993. u Podgorici, odgovorno je za zaštitu i upravljanje nacionalnim parkovima, pripremu i implementaciju programa zaštite i promociju parkova.
/
In the impressive mosaic of Montenegro’s natural attractions four national parks have been established with exceptional natural, landscape and cultural features which have not only national, but international importance.

The national parks: Biogradska Gora, Durmitor, Lovcen and Skadar lake, encompass 7.4 percent of the territory of Montenegro. In august 2009, it is proclaimed the fift national park which is Prokletije.

The Public Enterprise for National Parks of Montenegro, established in 1993 in Podgorica, is responsible for the protection and management of the four Montenegrin National Parks, preparation and implementation of the protection programme and promotion of the parks.