มัธยมขี่ Bigbike

มัธยมขี่ บิ๊คไบส์ สร้างขึ้นเพื่อให้วัยรุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี
เข้ามาพูดคุย แลกเปรียนความคิดเห็นกัน โดยเฉพราะเรื่องมอเตอร์ไซค์ ***พวก โลกสวย ขายของ จะบล๊อค***