Nhóm bạn Cần Thơ-Toàn Quốc

Nhóm chuyên mua bán các mặt hàng online, thông tin rao vặt các m...ặt hàng, định hướng sẽ phát triển thành một chuỗi siêu thị online lớn nhất Cần Thơ và toàn quốc ,như tên của nhóm...Lưu ý :Những bạn đưa bài đăng hay hình ảnh trái với pháp luật sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.