សហគមន៍អ្នកគាំទ្រក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester United ផ្កាប់មុខ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ក្រុមអ្នកគាំទ្រក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United នៅក្នុងសហគមន៍ ។ ខ្ញុំបាទបង្កើតក្រុមនេះឡើងដើម្បី ធ្វើការចែករំលែកពត៍មានរបស់ក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United ពីការទិញដូរកីឡាករ និងពត៍មានសំខាន់ផ្សេងៗទៀតជាដើម ។ មួយវិញទៀតការបង្កើតក្រុមនេះឡើង ក៏ដើម្បី អោយ Fan Manchester United នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអោយបានស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក អោយបានច្រើន ។ សូមបញ្ចាក់ថាយើងក៏មិនហាមឃាត់ដល់ការ Join របស់ Fan ពីក្លឹបផ្សេងដើម្បី Troll ពួកយើងដែរ គឺត្រូវតែ Add ចូល តែត្រូវហាមផ្តាច់ការប្រើពាក្សអសុរសផ្សេងៗដូចជា Shit,Fuck,Fool,...ជាដើម បើពុំនោះទេនឹងត្រូវបាន Remove ចេញពីក្រុម ។ សូមអរគុណ !

#Leader