AIstar SV3 POP Mobile

1.สมาชิกมาใหม่แนะนำตัวเองก่อนเลยนะครับจะได้รู้จักกัน
2.งานเลี้ยง8.30 ลงดันมัลติพร้อมกันหลังงานเลี้ยงนะครับ
3.ห้ามยึดเหมืองกิลเดียวกันเองนะครับ
4.ช่วยกันบริจาคกิลเยอะๆนะครับจะได้ประโยชน์กับตัวคุณเองด้วย เช่นได้พลังเพิ่มขึ้น,ได้เงินจากเหมืองมากขึ้น
5.มีอะไรสงสัยถามได้เลยนะครับผม